Národná prírodná pamiatka Radouč je maloplošné chránené územie ležiace v okrese Mladá Boleslav v nadmorskej výške 225-240 m nm. Predmetom ochrany je výskyt travinobylinných a skalných teplomilných spoločenstiev na svahoch tvorených vápnitými pieskovci a to hlavne ochrana devaterky poliehavé (Fumane procumbens), ktorej prirodzený výskyt je ojedinelý na celom území ČR. Radouč sa stal chránenou lokalitou už v roku 1922, rezervácia bola vyhlásená až v roku 1933 pod názvom Debř o výmere 30 m² a 5. decembra 1977 bol vyhlásený za chránené územie v platnom právnom predpise o vyhlásení OCHÚ (prehlásenie na dnešné rozlohu). Vyhláškou MŽP č.395 / 1992 Zb. sa územie previedlo do kategórie národná prírodná pamiatka (IPA). Dňa 5. októbra 2009 vláda ČR schválila rozšírenie zoznamu území sústavy Natura 2000 o územie európskeho významu (EVL) Radouč.

Celý blog nájdete na WildLifeBlog.eu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *