Prírodná rezervácia Vrbenské rybníky leží na severozápadnom okraji Českých Budejovíc a má rozlohu 245,8 ha. Zahrňuje 4 veľké rybníky a rozsiahle plochy priľahlých mokraďov a lúk, vyznačuje sa bohatou a unikátnou faunou, flórou a mikroflórou. Založená bola k 1. aprílu 1990, od roku 1993 je tam náučný chodník po hrádzach Vrbenských rybníkov.

Ornitológia

V rezervácii boli zistené viac ako 193 druhov vtákov (184 druhov k roku 1995), približne 80 druhov na lokalite hniezdia. Z vodného vtáctva patrí k vzácnejším hrdzavka potápavá (Netta rufina), ďalej sa vyskytuje hus divá (Anser anser), kačica divá (Anas platyrhynchos), kačica chripľavka (Anas strepera), lyska čierna (Fulica atra), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), chochlačka sivá (Aythya ferina), potápka černokrká (Podiceps nigricollis), potápka chochlatá (Podiceps cristatus), beluša veľká (Ardea alba), volavka popolavá (Ardea cinerea), chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) a rada ďalších.

Na hrádzach je potvrdený výskyt 67 druhov, predovšetkým spevavcov. Kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita), pinka obyčajná (Fringilla coelebs), vrabec poľný (Passer montanus), sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus) a daľšie.

V roku 2012 sa v rezervácii objavilo niekoľko ornitologických rarít. Zahniezdili tu tri páry – šišila bocianovitá (Himantopus himantopus), ktoré na územie Českej republiky lietajú veľmi nepravidelne a hniezdi tu celkom ojedinele. Dalšie z vzácností bol výskyt dvoch jedincov – ibisovec hnedý (Plegadis falcinellus). S výnimkou roku 2008 hniezdi v rezervácii pravidelne od roku 2007 beluša malá (Egretta garzetta). V rezervácii hniezdi aj lyžičiar biely (Platalea leucorodia) , jedná sa o jediné hniezdisko v ČR …

Celý blog nájdete na WildLifeBlog.eu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *